Iste je teraz čas, keď nad životom tohto muža padá veľa veľkých slov. A myslím si, že je to dobre. Patrí sa nám oceniť veľkých mužov. Môže snáď človek, ktorý si len robil robotu, byť taký dôležitý? Napriek tomu, že vačšinu jeho tvorby tvoria filmy, ktoré by mohli byť vnímané ako komerčné, take jednoduché to nie je. Nepochybne v nich divák spoznáva kvalitu tak v texte, realizáícii, réžii,  ako výkonoch protagonistov i vedľajších rolí. To, ako dobre plynie temporytmus celého diela. Jeho komédie stoja na opačnom brehu ako tie americké... Nadväzujú na najlepšie tradície európskeho humoru. Pri každom odchode takejto osobnosti v umení zaznieva, že zlatý vek pominul aj jeho odchodom. Nech sa bránim ako môžem, je to tak. Možno budúcnosť predsa len prinesie nové tvorivé počiny, ktoré si človek môže vždy znovu premietať ako jeho filmy. Aj pri ňom vnímam naplnenosť jeho života. Ale aj ťažké životné údery.

Som rád, že ako herec nepotreboval uplatniť svoju autoritu, aby presadzoval nejaké šialené sociálne teórie a stratégie.

Môžeme len oceniť spôsob, akým sa Francúzko rozlúčilo s týmto veľkým tvorcom. Možno je to trochu nepresné tvrdenie, ale dobré umenie má silu naznačovať čosi o večnosti.

My, kresťania, sme ľudia, ktorí chceme byť vďační za každé dobro, ktoré prijímame. A toto platí aj o mužovi, ktorý už vydáva počet Bohu. Dal mu tak silnú charizmu a veľa talentov.

Vďaka Ti, Pane, za jeho život a dielo! Daj mu večné odpočinutie a pokoj!