Publicistika

Vražda na svedomí Slovenska

Upriam svoju tvár proti obliehanému Jeruzalemu a s obnaženým ramenom prorokuj proti nemu.

(Ez 4,7)

            Jeremiáš sa dostal do väzenia práve preto, že zbytku Judey, ktorú predstavoval Jeruzalem, oznámil, že padne. Že Babylončania zaberú celú krajinu. Vysvetľoval im, že sa tak stane práve pre to, že ich zem je presýtená krvou. Mali obdobie, kedy počúvali túto kritiku, ale nevyhodnotili to ako dôvod na zmenu myslenia. A teda Jeremiáš oznámil, že čas sa naplnil, pád je nevyhnutný.

            Stali sme sa svedkami, že ďalší pokus, hoci chabý, bojovať proti interrupciám, skončil predbežne neúspechom. Možno je to dobrý čas opýtať sa Slovákov, čo si vlastne o sebe myslia. To číslo, ktoré som počul znelo čosi ako 1 350 000 mŕtvych ľudí od zavedenia interrupcií. 1 350 000 zavraždených. Zdá sa, že je to strašne slabé číslo. Súdim tak podľa reakcií opozície voči zastaveniu vraždenia. Podľa reakcií národa, ktorý to znáša. Nikým to nepohlo. Takže čo?! Koľko bude konečne dosť?! Zatlieskame tomuto národu?

            Slobodne si teda vybral. Snáď ho neprekvapia ani dôsledky. Pretože naše konanie má vždy svoje dôsledky.

1350000

            Ak si niekto myslí, že bolo zavraždených 1 350 000 ničoho, potom ho asi čaká pomerne desivé prekvapenie. Títo ľudia boli zavraždení za asistencie našej slovenskej spoločnosti. Krv týchto ľudí volá po spravodlivosti. A verte, že to neostane bez odpovede. My kresťania  sme vypočuli Pánovo slovo, ktoré hovorí: Nemýľte sa. Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať! (porov. Gal 6,7)

            Niektorí hovoria, a vlastne aj majú pravdu, že evanjelium Ježiša Krista je dobru správou. A teda, že ho máme ponúkať ako radostnú zvesť. Nie ako upozornenie na budúci súd. Každý človek, ktorý už nie je dieťa – ba ešte aj tie, má nasledovnú skúsenosť: Naše zlé rozhodnutia nás vždy dobehli.

            Verte tomu, že pokiaľ táto krajina nevykoná pokánie za takúto masívnu nepredstaviteľnú vraždu, je to časovaná bomba. Skôr či neskôr vydáme Bohu počet za tento stav! Môžete si pred tým zakryť oči, ale to je asi tak všetko.

            Každý rok si pripomenieme 50 000 židovských spoluobčanov, ktorých slovenský štát vyviezol do koncentračných táborov. A je to správne. Kresťania na Slovensku robili pokánie za ich utrpenie a smrť. Kto aspoň raz za rok pripomenie nie 50 000, ale jeden Milión!

Jeden   

milión   

tristo   

päťdesiat   

tisíc   

obetí

mužov a žien, ktorí boli zavraždení a ich vražda je oslavovaná dosiaľ ako prejav veľkej krásnej slobody vraždiť. Keď sa niekomu žiada vybrať inej osobe smrť. Obyčajný trest smrti.

            Maximálne si dovolíme v tejto krajine namietnuť, či by sa v tej veci nedala podniknúť nejaká tá maličká kozmetika, aby sme liberálov veľmi nevyrušovali v ich ceste do nikam. To je málo. To sa musí zmeniť.

            Už teraz žneme ovocie za výchovu žien k tomu, že ich matky boli otrokyne, a oni sa majú stať bohyňami, A mnohé z nich považujú za primerané, aby sa na ceste k tomuto ideálu stali vrahyňami. Veď to je predsa výsada Boha dať život alebo smrť. Zatiaľ vždy všetci, čo sa hrali na Boha, padli. Je to varovanie.

            Všimli ste si to aj vy? Nijaké pozitívne argumenty nepôsobia. Uši tých ľudí nepočujú, srdcia sú zablokované. Zatvrdené. Zato v ich ústach rabulistika, sofizmy...

            Tak len presviedčajte ženy, že vymýšľate ešte komfortnejší spôsob vraždenia. Aj Himmler mal súcit so svojimi vrahmi a nechal zaviesť humánnejší spôsoby vraždenia. Podstata zostala. Genocída pokračuje.

            Slovensko práve potvrdilo trest smrti pre nevinných. Dôsledky sú preto nevyhnutné.

            Mnohí majú pocit, že sedia vo vlaku, ktorý ich unáša tam, kde nechceli. Tak teda zdvihnime hlavy. Nie je čas bedákať. Treba naďalej žiadať zastavenie vraždenia! Nič menej.

            Ten priestor možnosti ako bojovať od parlamentu cez pomoc ženám, cez finančnú zbierku pre nechcené deti. Je to veľa vecí, ktoré urobiť treba.

Odpor ukazuje, že sa jedná o jednu kardinálnu otázku budúcnosti. Takto sa oddeľujeme od pokolenia, ktoré samo nevraždí, ale vraždu sponzoruje. Je to presne ten druh podpory, akú kedysi dali Nemci Hitlerovi, aby spokojne viedol a realizoval systém vraždenia.

            Kresťania, potrebujeme odprosiť Boha za vraždenie v tejto krajine. Potrebujeme sa modliť, aby Boh zachránil každé jedno odsúdené dieťa. Každý jeden deň.

            Jonáš, prorok opísaný v Biblii, má skúsenosť, že pokánie obyvateľov mesta zastavilo rozhodnutie Boha zničiť Ninive. Ani Jeremiáš, spomínaný v úvode, nie je bez nádeje. Dá kúpiť pole tesne pred dobytím mesta. Lebo vie, že tu sa ešte bude siať i žať. Tu bude život! Život je hodnota. Život je v Kristovi: V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. (Jn 1,4)

Za Jožkom Žvandom

Posledný rok sme asi tri rázy prešli popri Ružomberskej univerzite, keďže diaľnica končí pred mestom. Šli sme hrať do Čiech. Aj som si vravel, žeby sa už patrilo hodiť nejakú reč s Jožkom. A teraz som sa dozvedel, že už na tejto zemi nie.

Ak píšem o človeku, ktorý odišiel, tak preto, aby som vydal dobré svedectvo jeho životu a aby som napísal poďakovanie.

Škoda, že niť jeho služby sa pretrhla už tu. Za ten svet si neviem spomenúť, kde sme sa prvý raz videli. Bolo to v období, keď som v Ružomberku začal svoje doktorské a doktorandské štúdium. To ešte býval na ubytovni Ruža (ak si dobre pamätám). Na prízemí bola kaplnka.

V tom čase som vnímal, že sa venoval jednej veľmi sociálne, možno aj ľudsky slabej rodine. Videl som, že mu táto služba leží na srdci. Mal rád beznádejné prípady.

Pri dnešnej modlitbe mi Duch Boží pošepol, že Jozef vykonal veľa skrytej služby pre mnohých ľudí, o ktorých sa verejne nevie. Lebo toto nekonal pre ľudí, aby povedali, že fajn a dobre. Konal to pre Boha a Boh tento poklad má u seba.

Potom vznikli priestory v budove univerzity, skoro doslova v podzemí. Jozefa som poznal ako človeka mimoriadne zapáleného. On naozaj mal túžbu po spáse týchto mladých ľudí. V týchto dňoch aj ktosi iný napísal, že bol neustále v pohybe. A rovnako je pravda, naozaj mal tak trochu svojský humor. Ale aj akúsi zvláštnu plachosť.

Takto som v UPC vďaka Jozefovi spoznal brata Šavla, či Mariána Gavendu. Tomu som sa potom kvôli istým problémom so skúšobnou komisiou na malom doktoráte zatúlal do kázne.

Veci sa nedarili tak, ako by bol túžil. Univerzita mala tisíce ľudí, ale UPC navštevovalo len maličký zlomok. Niekedy sa pre svoje aktivity dostával do konfliktu aj s vedením univerzity, lebo on jej poslanie videl aj v tom, aby odovzdala vieru ako najvyšší dar. Nie len chlieb.

Jozef zotrval na pozíciách tej podoby katolicizmu, ktorú zvyčajne voláme tradičná. Použil všetko, o čom mu hovorili, že toto je zaručený recept. Ale žiaľ tak alebo onak, veľmi nebol. Píšem to v pokore pred jeho obrovským dielom a nasadením. Nech je mi odpustené, mal som potrebu to napísať, aby som bol v pravde.

Na druhej strane nikdy nehatil nič, čomu síce nerozumel, ale videl, že je tam nadšenie za Ducha Svätého, za Krista. Myslím tým charizmatikov. Vytvoril im podmienky. Za istých čias tam fungovalo spoločenstvo Dávid.

Ja osobne som mu nesmierne zaviazaný za pomoc, ktorú mi počas štúdia poskytoval. V UPC som vďaka nemu a jeho bratom našiel zázemie. Našiel som tam (v jeho knihách) veľmi vzácnu lektiku, ktorá veľmi realisticky hovorila o živote kresťana. Nič lacné. Domnievam sa, že mi rozumel aj v dobe, keď som prežíval pomerne búrlivé vlny v živote.

Tu nemôžem nespomenúť a ďakovať Bohu za môjho vzácneho školiteľa Amantiusa Akimjaka a Jána Dudu. Boh vie, aký veľký vplyv mali na moje rozhodnutia a konanie.

Myslím si, že práve táto horlivosť ho spálila. Toto je dôvod, prečo sa trápil, s čím bojoval. Myslím si, že sa naozaj trápil kvôkli ľuďom, ktorých mu zverili, ktorých mu zveril Boh. To je naozaj duša pastiera. Hovorím to v celej prostote, bez pátosu. Bol by sa zodral do krvi, aby mladí ľudia prijali Krista. V tomto mu vydávam svedectvo ako hrdinovi viery.

Píšem o Jozefovi ako o veľkom míľniku. Doba komunizmu mala svojich hrdinov. Jozef, naša generácia nemôže povedať, že medzi nami sa nič také nedialo, že sa neurodilo. To si Ty, Tvoj zápas, Tvoje hrdinstvo.

Počas korony umreli ďalší rovesníci, ktorých viera a práca ma niekedy povzbudzovala, niekedy zahanbovala. Myslím tým Makiho Polohu, Csabu Tolnaya. Obaja z Cirkvi Bratskej. Toto sú všetko muži, ktorí na Slovensku naozaj konali pravé dielo viery, nasledovania vhod i nevhod. Boli rozhodnutí niečo zmeniť, nenechať veci tak. Tak ako aj Jozef sú dôkazom, že nie sme večne v defenzíve, že my v prvom rade budujeme. Boh konal v ich živote. S odstupom to vidíme viac a viac.

Ver tomu, Jožko, že sa budem znovu pokúšať ísť poslúžiť do Tvojho UPC.

Jozef, aj toto o Tebe teraz napísali, myslím, že to napísala Lívia. Že nejdeš do neba odpočívať. Že tam chceš chystať nové večné svetové dni mládeže. Viem, že tam naďalej budeš chváliť Boha, aby Tvoja sejba prinášala stonásobnú úrodu. Nie veru, žiadny odpočinok! Tvoje dielo sa zakončilo v tej pozemskej časti, ale ideme ďalej. Prednášaj prosby za nás. Ideme ďalej! Sme požehnaná generácia!

Vďaka Ti, Pane, za Jožkov život. Za všetko, čo vykonal pre zástupy ľudí, ako aj pre mňa. Odpočinutie večné, daj mu, Pane, nech mu svieti večné svetlo, ktorým si Ty, Kriste, náš Spasiteľ.

 

Zhorený Istambul, Čaputsko

            Istý človek napísal, že už asi nežije na Slovensku. Pýtal sa, kam sa vytratilo kresťanské Slovensko. A nazval ho Čaputskom... Ešte nikdy nebola naša krajina bez prezidenta. Toto je však teraz pravdou v oboch zmysloch toho slova. Vzhľadom na to navrhujem slovenský novotvar. Mohol by znieť: pezin detka (ipso fakto vyhovuje definícii).

            Ešte sme tuším nezažili také emócie, a to ani pri pánovi Ficovi, či Mečiarovi. Aj to vlastne svedčí o situácii. Voliť srdcom sa stalo hitom. Presnejšie voliť médiami. Voliť farbou vlasou... Nič moc....

            Veľa objasňuje príspevok istej blogerky, ktorá veľmi pekne popisuje vystupovanie novo zvolenej. Slovensko si podľa autorky nezvyklo, že kandidát/ka si najme agentúru, ktorá pozve odborníkov. Tí menovanej napíšu scenár na predpokladané otázky. Prípadne odpovede, ktoré nechcú zodpovedať otázkam. Poukazovala na konkrétne momenty, kde sa to dalo vidieť. Pani pezin detka dodržala stratégiu, postavu sa dobre naučila, predviedla nám pekné predstavenie. Potlesk prišiel. Investované peniaze, ktoré nám určite transparentne vydeklaruje, vykonali svoju tragi komickú prácu.

            Veď ona je taká pokojná..... Odpovedá... Zavádza novú kultúru.... Tak to asi hlavne. Žiadne oko nesmie ostať suché.

            Je teda len pochopieľné, ak novú pezin detku sprevádzali herečky. A keď vidíte Zuzanu Fialovú nie je treba veľa písať. V relácii „Sedem“ si pekne zanadávala na toho farára zo Žakoviec. Zvyšok stačilo vypípať. Prítomní sa decentne zasmiali. Rovnako nás poctila názorom herečka pani Pauhofová.

            Vyjadrili názor, že sa stávajú odteraz jej najväčšími kritičkami. Čo som si preložil tak, že len nech si trúfne vybočiť z liberálnej agendy, oni sa hneď prihlásia. A dovoľte, aby som sa pripojil. Ak sme šli na námestia kvôli Ficovi, Smeru, tak pôjdeme aj kvôli novej pezin detke. Len nech urobí prvú chybu. Bude treba žiadať odstúpenie. Nuž ale ešte aj tí Kotlebovci jej dali 100 dní... Asi nebude treba....

            Ako ukázali doslova prvé sekundy, s jej nestrannosťou je to trochu namáhavé. Veď jej chalani hneď vyskočili na pódium, aby hriali polievku, ktorú im navarila. Oni maličká chudinka o ničom nevedela... Dobehli ju.... Skoro ako nás, keď ju menšina zvolila.... Je to hanba a svedčí to hrozbe, na ktorú mnohí poukazovali. Dokonca ešte aj očareného pána Matoviča to pohoršilo. Nejaké to precedené ospravedlnenie za ten mediálny priestor stálo. A hneď sa tam oblápal aj princ Kisoň.... Kde mŕtvola, tam sú aj supi... (porov. Lk 17, 37)

            Ide o to, že jedna vec je začať vládnuť a iná dovládnuť. Tých 5 rokov je dlhá doba. Tak nech sa len snaží. Hoci aj ten odvládnutý rok, dva je predsa niečo...

            Ako už napísalo 1000 ľudí a ja chcem byť 1001... Má najslabší mandát v histórii. Je pezin detkou dajme tomu 20 percent voličov v SR. Tých menších 80 percent by asi malo podľahnúť propagande.

            Ona chúďa maličké to mala ťažké.... čelila proti kampani.... Ale ona sama ju nekonala? Dobre pracovať so ženským šarmom, ak teda nejaký má, je tiež niečo?! Takže ako to je? Vy, čo ste ju volili: keďže ju niekto zvolil, tak ona teraz bude nestrannou. (Ako nám už predviedli vo svojej show.) Ale Šefčovič by to neurobill... My Šefčoviča pekne vráťme nominujúcej strane, bojovníkom za práva LGBI, nedeľným katolíkom a pod.  V každom prípade ja tam vidím dvojitý meter a pezinskú propagandu. Takže ona teda už nebude liberálka... bude nad všetkým... aha... no veď uvidíme. Potom vám to pripomeniem.

            Nekonečné omieľanie, že je veriaca... Áno.. v Budhu... Prípadne v peniaze, svoju kariéru, v ľudskú hlúposť a asi by rada verila v krátku pamäť.

            Češi jasajú aj za nás... ale ktorí? Veď sami volili rozumnejšie a liberalizmus v prezidentskom paláci odmietli.

            Volili ju, lebo vraj smer... V tomto duchu je jedno, že je liberálka, je jedno, že žije !nadivoko“ s partnerom. Všetko jedno, len že je proti Ficovi.... Krátkozraké.

Je to liečba, ktorá je horšia ako choroba. Biskup Milan Chautur sa na sociálnej sieti vyjadril: tamtí nám zobrali majetok, títo nám chcú zobrať dušu. Ja dodávam, že nepohrdnú ani majetkom.

            Smer je loď, ktorá sa potápa. Uvidíme, či na lavici obžalovaných sa vedľa pána Fica, zjaví aj pán Sulík, či Dzurinda a spol.... Smer musí byť porazený v parlamente!

A akým garantom bude liberálka? Kedy sa dozvieme, kto že je to za ňou?

            V rámci predpovede počasia by som rád videl, keby sa investigatívni novinári premenili z čaputagincov premenili zase na investigatívcov.... 

            Dobrou správou je, že sme dostali cenu útechy. Istambulský dohovor Slovensko ako prvé odmieta ratifikovať. Naša milá pani Žitňanská, na oko konzervatívna... dostala kŕče... a má obavy, že sa to nepodarí. Jedna bitka vyhratá, jedna prehratá, vojna pokračuje.

            V tejto fraške sa doťahovali kresťania akým veľkým dobrom či zlom je pezin detka. Každopádne je potrebné v najbližších týždňoch pokračovať ďalej. Konzervatívny volič, kresťania musia znovu objaviť svoje hodnoty, potenciál a pýtať sa, čo ideme robiť ďalej.

            Nech Boh ochraňuje našu krajinu.