Včera odišla z pozemských končín ďalšia veľká a skutočná hviezda slovenkej kultúry, divadelného umenia,

Eva Kristínová. Patrí k tým najlepším, čo slovenské divadlo za rovných sto rokov malo.

Mala šťastie tvoriť v časoch, keď ešte povolanie herec malo úroveň. Nebolo symbolom komercie, prostrednosti a predajnosti.

Taká zostala aj ona. Krásny hlasový prejav, charakteristický zvonivý hlas, vysoká pohybová kultúra. Inteligencia. Veriteľnosť charakterov.

Rezonujú mi jej slová, ktorých je sama dôkazom, že aj pri divadle možno zostať čistý.

Nezabúdam ani na fakt, že pri konaní referenda o rodine zastávala kresťanské hodnoty, postavila sa veľmi trdo a verejne proti genderu.

Priznala sa ku svojej viere. Môžeme teda vyjadriť nádej, že vstúpila do radosti svojho Pána, ako hovorí Písmo.